Spiritualismen: en religion, vetenskap och filosofi

Spiritualismen är både en religion, en vetenskap och en filosofi. Det är en religion i den bemärkelsen att vi tror på en högre makt som du kan kalla Gud, Universum, Källan eller vad som passar dig bäst. Det är en vetenskap eftersom vi genom mediumskap vill bevisa själens överlevnad och det är en filosofi i och med våra 7 spiritualistiska principer.

Spiritualismen som en religion

Men även om spiritualism kan kallas en religion är det inte en religion i den bemärkelse som människor vanligtvis menar med religion. Den huvudsakliga skillnaden mellan Spiritualismen och andra religioner är att spiritualismen genom mediumskap kan lämna bevis för själens överlevnad. Vi människor överlever den fysiska döden. Medium kan kommunicera med de som gått över till andra sidan och på så sätt bevisa att det finns ett liv i andevärlden.

Det som också skiljer spiritualismen från många andra religioner är att spiritualister inte tror att Gud ska döma oss människor efter våra handlingar på jorden och antingen ge oss ett bra eller dåligt efterliv baserat på det. Spiritualismen tror istället på personligt ansvar då det är vi själva som dömer oss, inte Gud.

Jag tror att i efterlivet lever vi på olika nivåer beroende på vilken andlig nivå själen har. Det finns ingen indelning efter religion, social ställning eller hudfärg. Sådant existerar inte i andevärlden.

Spiritualismen som en vetenskap

Det flesta stora religioner tror på ett liv efter den fysiska döden. Men det är bara spiritualismen som verkligen vill bevisa att det är sant. Det är ju även vetenskapligt bevisat att energi inte kan förstöras men den kan förändras. Det finns nu mycket forskning på hur medvetandet fungerar. Mer information om det kan du bland annat läsa på Monroeinstitutes hemsida.

Spiritualismen som en filosofi

Spiritualismens filosofi ingår i de sju spiritualistiska principerna. Att principerna gavs av andevärlden innebär att spiritualismens filosofi bygger på andevärldens ord.

Värdet på spiritualismens fenomen ligger i att bevisa livet efter den fysiska döden och det ger också stor tröst till människor som sörjer sina avlidna vänner och släktingar.

Värdet av filosofin om spiritualismen ligger i vägledning och andligt ledarskap för våra dagliga liv och att hjälpa oss att gå vidare i vår andliga utveckling. Spiritualismen betonar även vikten av naturlagarna och en av dem är lagen om orsak och verkan och återverkan av våra handlingar. Man kan inte vara grym mot andra och förvänta sig kärlek och popularitet i gengäld. Det är våra dagliga gärningar och våra motiv till att göra dem som räknas. ”Behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad”. ”Som du sår får du skörda” och ”som du bäddar får du ligga”. Det du ger ut får du tillbaka helt enkelt. En annan viktig del i filosofin är personligt ansvar samt människornas lika värde. Alla har lika värde oavsett hudfärg, kön, sexualitet, trosuppfattning, social status osv. Läs gärna mer om de sju spiritualistiska principerna på vår hemsida här!

I England finns tusentals spiritualistiska kyrkor där de ofta har så kallade adresser vid sina sammankomster. Det innebär att ett medium talar om spiritualismens filosofi. Under en adress bör minst en av spiritualismens sju principer tas upp och även om talaren (vilken inte behöver vara ett medium) mycket väl kan ha förberett talet i form av att ett ämne valts, ska helst större delen av adressen ske som inspirerat tal. Det kan vara fantastiskt att höra en väl utvecklad talare uttrycka spiritualismens filosofi genom inspirerat tal eftersom dels andevärldens närvaro gör talet mer inspirerande att lyssna på och dels för att spiritualismens filosofi har sitt ursprung i andevärlden.

Filosofin och fenomenen är lika viktiga inom spiritualismen. Vi behöver både andlig vägledning och ledarskap samt bevis på själens överlevnad.

Vad anser du? Håller du med om att filosofin och fenomenen är lika viktiga?

Ljus & Kärlek MariaTherese
www.mithera.se

PS. I min nya bok “Bevis för själens överlevnad” går jag djupare in på både fenomenen, filosofin och vetenskapen. Mer info om boken samt läsprov finns här!

 

Betting utan licens är när spelare väljer att spela på spelsajter  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *