Spiritualismen: en religion, vetenskap och filosofi

Spiritualismen som en filosofi

Spiritualismen: en religion, vetenskap och filosofi
Spiritualismen: en religion, vetenskap och filosofi

Spiritualismens filosofi ingår i de sju spiritualistiska principerna. Att principerna gavs av andevärlden innebär att spiritualismens filosofi bygger på andevärldens ord.

Värdet på spiritualismens fenomen ligger i att bevisa livet efter den fysiska döden och det ger också stor tröst till människor som sörjer sina avlidna vänner och släktingar.

Värdet av filosofin om spiritualismen ligger i vägledning och andligt ledarskap för våra dagliga liv och att hjälpa oss att gå vidare i vår andliga utveckling. Spiritualismen betonar även vikten av naturlagarna och en av dem är lagen om orsak och verkan och återverkan av våra handlingar. Man kan inte vara grym mot andra och förvänta sig kärlek och popularitet i gengäld. Det är våra dagliga gärningar och våra motiv för att göra dem som räknas. ”Behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad”. ”Som du sår får du skörda” och ”Som du bäddar får du ligga”. Det du ger ut får du tillbaka helt enkelt. En annan viktig del i filosofin är personligt ansvar samt människors lika värde. Alla har lika värde oavsett hudfärg, kön, sexualitet, trosuppfattning, social status osv. Läs gärna mer om de sju spiritualistiska principerna på vår webbplats här!

I England finns tusentals spiritualistiska kyrkor där de ofta har så kallade adresser vid sina sammankomster. Det innebär att ett medium talar om spiritualismens filosofi. Under en adress bör minst en av spiritualismens sju principer tas upp och även om talaren (vilken inte behöver vara ett medium) mycket väl kan ha förberett talet i form av att ett ämne valts, ska helst större delen av adressen ske som inspirerat tal. Det kan vara fantastiskt att höra en väl utvecklad talare uttrycka spiritualismens filosofi genom inspirerat tal eftersom dels andevärldens närvaro gör talet mer inspirerande att lyssna på och dels för att spiritualismens filosofi har sitt ursprung i andevärlden.

Filosofin och fenomenen är lika viktiga inom spiritualismen. Vi behöver både andlig vägledning och ledarskap samt bevis på själens överlevnad.

Vad anser du? Håller du med om att filosofin och fenomenen är lika viktiga?

Ljus & Kärlek MariaTherese
www.mithera.se

  1. I min nya bok “Bevis för själens överlevnad” går jag djupare in på både fenomenen, filosofin och vetenskapen. Mer info om boken samt läsprov finns här!