Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

10 Hälsofördelar med trumljud (Shamansk healing)

10 Hälsofördelar med trumljud (Shamansk healing)

Ljudet av en trumma kan ha väldigt positiva effekter på din hälsa och kan hjälpa till med många tillstånd från stress, trötthet och ångest, till högt blodtryck, astma, kronisk smärta, artrit, psykisk sjukdom, missbruk och till och med cancer (källa). 

Jag har arbetat med shamansk healing (där man använder trumma) i några år nu och har verkligen sett många fina resultat på mina kunder. Jag använder trumman även på mig själv och för att rena energier i hemmet och på andra ställen. Trumman är verkligen ett fantastiskt verktyg!

10 anledningar till att trumljudet bra för dig:
  1. Gör dig glad.

Trumma i grupp och du kommer att se hur glad det gör dig. Trumningen släpper ut endorfiner och alfa vågor i hjärnan, som är förenade med allmänna känslor av välbefinnande och eufori.

2.            Ger djup avkoppling.

I en studie visar blodprov från deltagare som deltog i en trummande session en omsvängning i stresshormoner.

3.            Hjälper kontrollen kronisk smärta.

Trumljudet kan fungera som en distraktion från smärta. Och det främjar produktionen av endorfiner och endogena opiater, som är kroppens egna morfinliknande smärtstillande medel. Jag har personligen blivit hjälp av trumljudet flera gånger vid ryggproblem. Den jobbiga smärtan försvinner efter några minuters trummande över ryggen.

4.            Ökar ditt immunförsvar.

Studier visar att vibrationerna från trumman ökar immunförsvaret. Barry Bittman, MD, neurolog och VD för Yamaha Music & Wellness Institute , har visat att trumman i gruppen faktiskt ökar naturliga T-celler, vilket hjälper kroppen att bekämpa cancer liksom andra virus, inklusive AIDS.

5.            Skapar en känsla av gemenskap

Trumcirklar och grupptrummingskurser ger möjlighet till ”synkronitet” genom att du ansluter med din egen ande på en djupare nivå samtidigt som du förbinder dig med andra likasinnade personer.

6.            Stimulerar både kropp och sinne

Det grekiska ursprunget av ordet ”rytm” är ”att flyta”. Trumman låter dig flyta med livets rytmer genom att bara känna takten.

7.            Ger ett sätt att få tillgång till andliga nivåer.

Shamaner använder ofta trummor som ett sätt att integrera sinne, kropp och ande. De fokuserar på hela kroppen och integrerar sedan läkning på både fysisk och andlig nivå genom trummor, som förbinder andliga krafter.

8.            Frigör negativa känslor.

Att slå på en trumma kan tjäna som en form av självuttryck. Du kan bokstavligen trumma ut dina känslor. När de hålls kan negativa känslor bilda energiblockeringar. Den fysiska stimulansen att slå trummorna kan hjälpa till att ta bort dessa blockeringar. Trumning har även använts terapeutiskt för att hjälpa missbrukare att hantera sina känslor.

9.            Sätter dig i nuet.

Trumljudet förflyttar medvetenhet mot livets flöde. När du flyter med livets rytm kan du inte bli upptagen i ditt förflutna eller oroa dig för din framtid.

10.          Främjar personlig utveckling.

Trumljudet stimulerar kreativt uttryck. Trumljudet ger dig möjlighet att utforska ditt inre och expandera ditt medvetande medan du är med i en gemenskap.

Är du intresserad av att gå en helgkurs i shamansk healing? Läs mer här!

Ljus & Kärlek MariaTherese

Shamansk healingbehandling

Workshop: Helande Trumresor

Kurs i shamansk healing

Hemsida: www.mithera.se

Kurs i shamansk healing på Mithera Development Spiritualistiska Center

Det fantastiska med shamansk healing!

Det fantastiska med shamansk healing!

Shamansk healing har funnits i urminnes tider i olika kulturer över hela vår värld. Det är en form av energimedicin. En mycket kraftfull behandlingsform som verkar både på det fysiska, känslomässiga, mentala, själsliga och andliga planet.

Hur går en shamansk healingbehandling till?
Du som klient får ligga bekvämt på en behandlingsbänk med kläderna på. Jag som healer/terapeut arbetar främst i kroppens energifält/aura som omger och genomsyrar den fysiska kroppen, samtidigt som klienten befinner sig i djup avslappning.

Jag trummar på en shamansk trumma i klientens energifält. Vibrationerna av trumman löser upp spänningar och blockeringar i både din fysiska kropp och din aura.

Vår fysiska kropp består av stor del vatten. Trummans vibrationer får vätskan i kroppen att reagera på ett positivt sätt och transformerar därigenom tung energi. Begränsande tanke- och beteendemönster kan lösas upp för att du ska få tillgång till din själs högre vision och kraft. Trumljudet har stora fördelar på vår hälsa. Läs mer om det här.

Är du intresserad av att boka tid för shamansk healing hos mig på Mithera Developments Spiritualistiska Center? Kontakta mig på mariatherese@mithera.se

Anne från Veckomagasinet har skrivit om hennes upplevelse av en shamansk healingbehandling hos mig här. 

Kurs i shamansk healing kan du läsa om här. 

Ljus & Kärlek MariaTherese

Hemsida: www.mithera.se

Vad är shamanism?

Vad är shamanism?

Shamanism handlar om vägen att upptäcka sig själv och inte om att bli en shaman. Det handlar om att förstå sig själv och sin uppgift i livet. Vi alla är en del av skapelsen och när vi får kontakt med vårt högre jag får vi en bättre förståelse hur vi passar in. När vi upptäcker det kommer vi att känna att vi har verktygen att skapa en bättre värd och miljö för framtiden.

Shamanism är en gammal helande tradition och ett sätt att leva. Det är ett sätt att ansluta till naturen och hela skapelsen. Ordet Shaman kommer från det sibiriska folket evenkernas (som även kallas tunguserna) språk, och betyder ”den som vet”.

Shamanism är den universella andliga visdomen och är förankrad i naturen. Vi använder shamanska metoder för att stärka vår koppling till naturen.

”En shaman reser i ett shamanskt medvetandetillstånd (trans) med hjälp av sina kraftdjur och andehjälpare, till andra delar av verkligheten (andevärlden) för att hämta kraft och/eller information tillbaka till den här delen av verkligheten i ett helande syfte”.

Vem kan bli shaman?
Det går inte att bli shaman genom att gå kurser eller läsa böcker. Antingen så föds man till shaman i en shamansk kultur eller så blir man initierad av en shaman efter att ha levt i deras kultur och lärt sig om den. De som är shamaner kallar sig inte för shamaner eftersom de inte har ett behov av det. Det är bara ett naturligt sätt för dem att leva. Vi alla kan ha nytta av shamansk praxis. Vi alla kan lära oss shamanska metoder och leva i ett med djuren och naturen. Vi alla har kunskapen inom oss och den kan väckas till liv genom att vi utvecklar oss i samklang med naturen.

”Var och en av oss är ett miniatyruniversum, en spegel av den naturliga världen utanför oss själva, och också en spegel av den andliga världen. All kunskap och hemligheterna för de två världarna finns i oss, och allt är perfekt”~ Brant Secunda

Här du intresserad av en kurs i shamansk healing? Läs mer om det här!

Ljus & Kärlek MariaTherese

Hemsida: www.mithera.se

Shamanism – ett sätt att ansluta sig till naturen!

Shamanism – ett sätt att ansluta sig till naturen!

Shamanism handlar om vägen att upptäcka sig själv och inte om att bli en shaman. Det handlar om att förstå sig själv och sin uppgift i livet. Vi alla är en del av skapelsen och när vi får kontakt med vårt högre jag får vi en bättre förståelse hur vi passar in. När vi upptäcker det kommer vi att känna att vi har verktygen att skapa en bättre värd och miljö för framtiden.

Shamanism är en gammal helande tradition och ett sätt att leva. Det är ett sätt att ansluta till naturen och hela skapelsen. Ordet Shaman kommer från det sibiriska folket evenkernas (som även kallas tunguserna) språk, och betyder ”den som vet”.

Shamanism är den universella andliga visdomen och är förankrad i naturen. Vi använder shamanska metoder för att stärka vår koppling till naturen.

”En shaman reser i ett shamanskt medvetandetillstånd (trans) med hjälp av sina kraftdjur och andehjälpare, till andra delar av verkligheten (andevärlden) för att hämta kraft och/eller information tillbaka till den här delen av verkligheten i ett helande syfte”.

Vem kan bli shaman?

Det går inte att bli shaman genom att gå kurser eller läsa böcker. Antingen så föds man till shaman i en shamansk kultur eller så blir man initierad av en shaman efter att ha levt i deras kultur och lärt sig om den. De som är shamaner kallar sig inte för shamaner eftersom de inte har ett behov av det. Det är bara ett naturligt sätt för dem att leva. Vi alla kan ha nytta av shamansk praxis. Vi alla kan lära oss shamanska metoder och leva i ett med djuren och naturen. Vi alla har kunskapen inom oss och den kan väckas till liv genom att vi utvecklar oss i samklang med naturen.

”Var och en av oss är ett miniatyruniversum, en spegel av den naturliga världen utanför oss själva, och också en spegel av den andliga världen. All kunskap och hemligheterna för de två världarna finns i oss, och allt är perfekt”~ Brant Secunda

Är du intresserad av att lära dig shamansk healing? Läs mer om det här.

Hälsofördelarna med trumljud kan du läsa om här!

Ljus & Kärlek, MariaTherese

Hemsida: www.mithera.se

Till startsidan