President Abraham Lincoln var Spiritualist!

President Abraham Lincoln (1809 – 1865) fick tidigt i livet ett intresse för drömmar, visioner och omen.

President Abraham Lincoln var Spiritualist!
President Abraham Lincoln var Spiritualist!

Det var en del av hans kristna övertygelse när han växte upp i Kentucky.  Presidentens hustru, Mary Todd Lincoln, började utforska spiritualism efter att deras 11-åriga son Wille död. Hon började besöka medier och sitta i cirklar. Presidenten fick också intresse av mediala fenomen och blev senare en förespråkare.

Det sägs att Abraham Lincoln fick vägledning från andar som kommunicerade genom medier i avgörande beslut av nationell betydelse under amerikanska inbördeskrig åren.

Det finns bland annat en berättelse om att mediet Nettie Colburn Maynard var presidentens personliga medium. Hon talade i trans och talade om presidentens skyldighet att befria slavarna. Det sägs också att andevärlden hade inflytande i Lincolns mest djupgående verk – slaget i Gettysburg år 1863.

Mediet Nettie Colburn Maynard dokumenterade sin relation till Lincolns i sin bok, Was Abraham Lincoln a Spiritualist? (1891). Nellie nämnde även flera andra medium som arbetade med paret Lincoln, bland annat Charles Foster, Charles Colchester, Mrs Lucy Hamilton och Charles Redmond.

Mediet JB Conklin, besökte Vita huset vid ett flertal tillfällen och lämnade ett brev skrivit i automatskift som han kanaliserat från Lincons avlidne vän Överste Edward D. Baker. Brevet var skrivet med omvänd skrift vilket innebar att du behövde en spegel för att läsa brevet. Brevet finns nu förvarat i Library of Congress. Du kan se en bild på brevet nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *