Skip to content

Vi är mer än vår fysiska kropp!

Definitionerna av ”fysisk kropp”, ”andekropp”, ”ande”, ”själ”, ”sinne”  kan vara lite förvirrande. Termerna används på olika sätt av olika filosofer och religioner.  Jag har fått lära mig betydelserna från en spirituell aspekt och har med mina erfarenheter kommit fram till följande.

Vi kan se det som att vi människor består av en materiell del, kroppen, och en immateriell del som är vår själ och ande.