Skip to content

Vårt personliga ansvar!

Vad innebär egentligen personligt ansvar? Vad har vi personligt ansvar för? Jag ska här kortfattat redogöra för vad jag anser att personligt ansvar innebär. Jag delar in det i individuellt ansvar, gruppansvar och kollektivt ansvar.