Skip to content

Hur fungerar karma?

Karma är ett begrepp inom österländsk religion och filosofi som syftar till  lagen om orsak och verkan. Karma, ett sanskritord som ungefär översätts till “handling”. Det förekommer som inom hinduism, buddhism, janinism och sikhism.

För människor i västvärlden ses karma ofta som principen om ” vad som går ut, kommer tillbaka ”.  Enligt Sir Isaac Newtons tredje lag gäller det för varje handling en lika och motsatt reaktion. Det är karma.