Skip to content

Happy Hydesville day! I dag fyller den moderna Spiritualismen 175 år!

Vi spiritualister kallar just denna dag 31 mars för Spiritualismens födelse. Jag ska här berätta varför:  På morgonen den 31 mars 1848 hörde en av spiritualismens främsta pionjärer Andrew Jackson Davis följande ord: – ‘Broder, det goda arbetet har börjat – se, en levande demonstration är född. Samma kväll 31 mars 1848 inträffade knackningarna iContinue reading “Happy Hydesville day! I dag fyller den moderna Spiritualismen 175 år!”

Barn i andevärlden!

Som spiritualistiskt medium får jag ofta frågan var man hamnar efter den fysiska döden. Speciellt föräldrar som förlorat sina barn vill veta om barnet blivit omhändertaget på andra sidan.

Efter vår fysiska död går vi rakt in i en annan dimension och där blir vi alla kärleksfullt omhändertagna. Ingen kan hamna mellan världarna. Det är bara en myt som skrämmer människor.

Happy Hydesville Day! Idag fyller modern spiritualism 173 år!

På morgonen den 31 mars 1848 hörde en av spiritualismens främsta pionjärer Andrew Jackson Davis följande ord: – ‘Broder, det goda arbetet har börjat – se, en levande demonstration är född.’ Samma kväll 31 mars 1848 inträffade knackningarna i Hydesville. Då de två systrarna Fox,  Magaret (14 år) och Kate (11 år)  började höra knackningarContinue reading “Happy Hydesville Day! Idag fyller modern spiritualism 173 år!”