Mediumskap

Det finns två olika typer av mediumskap: mentalt mediumskap och fysiskt mediumskap. Under mentalt mediumskap ligger även transmediumskap och healing.

Vad är skillnaden på Psychic och Medium?

Mentalt Mediumskap
Bilder (Clairvoyance)
Röster (Clairaudience)
Känslor (Clairsentience)
Ljud (Clairalience)
Dofter (Clairgustance )
Klart vetande (Clairknowingness)

Trans
Transtal
Transskrift
Överskuggning

Healing
Andlig healing
Transhealing

Fysiskt mediumskap
Ectoplasma
Materalisationer
Direktröst
Transfiguration
Electronic Voice Phenomena (EVP)
Levitation

Till startsidan