Skip to content

Mediumförbundet – mediala och andliga utövare som kan ha intresse av vår förening!

Nu har vi i styrelsen haft några möten och kom på senaste mötet fram till att vi bör byta namn till Sveriges Mediala och Andliga Förbund (SMAF) eftersom vi riktar oss till många andliga utövare och inte bara medium.Vi har delat in mediala och andliga tjänster i olika kategorier: – Medium – Healers – Andliga terapeuter – Coacher – Övriga andliga utövare