ANDLIG UTVECKLING

Syftet med andlig utveckling är att bli medveten om vår själ och få bättre kontakt med den. Vid andlig utveckling kan vi få mer del av den själsliga aspekten av oss själva. Genom att bli medvetna kan vi få tillgång till delen av oss själva i vårt vardagsliv.

Vi består av kropp, en själ och ande. Vi har vårt fysiska jag, med vårt medvetande och vårt ego. Tyvärr är många omedvetna om sin själ. Själen är den eviga del av oss och den som fortsätter att leva då vår fysiska kropp dör. Själen är det medvetande som fortsätter när den fysiska hjärnan dör.

Vi är alla en själ på en andlig resa i en fysisk kropp. I det här livet är vi en fysisk manifestation av vår själ.

När vår fysiska kropp dör så dör även vårt ego. Då inser vi att den bara var en illusion som vi skapat här på jorden. Många religioner pratar om att göra sig av med egot eller att kontrollera egot. Det är bland annat en stor del av buddhismen. De har till exempel Mindfulness och Metta (kärleksfull vänlighet).

Man kan säga att egot är vårt lägre jag, vårt lägre medvetande, vårt materialistiska och jordiska jag som har illusioner om vilka vi egentligen är. Egot är upptaget med det materialistiska och är väldigt jämförande och tävlande. Rädslan är den som sitter vid ratten.

Vår själ är vårt högre jag, vårt högre medvetande som är vårt sanna och andliga jag. Man kan säga att det är vår ande som lever för alltid och som är en del av Gud och skapelsen. Själen är osjälvisk, tillåtande, samarbetsvillig och kärleksfull.

När vi utvecklar vår andlighet så tillåter vi att själen tar mer plats i vårt liv. Vi utmanar då vårt ego. Vid andlig utveckling så lär vi oss att se och betrakta egots röst. Vi blir helt enkelt mer medvetna om hur egot styr vårt liv och vårt handlande. När vi utvecklar vår andlighet så söker vi efter att själen ska ta över ratten och låta egot sitta i passagerarsätet.

Självklart är vi människor och inte änglar. Egot kommer alltid att finnas där. Hur mycket vi än utvecklar oss andligt kommer ibland egot att ta över ratten och styra. Det kan gå så fort att vi knappt märker det. Det kan till exempel vara då någon säger något till dig och ditt ego omedelbart tar över ratten och tolkar vad som sagts för att därefter reagera. Då har vi två val:

 1. Låta vårt ego styra
 2. Låta själen styra

 

Målet med andlig utveckling kan till exempel vara att:

 • Ta emot andlig upplysning
 • Få bättre kontakt med vår egen själ
 • Få en större kontakt med andevärlden
 • Utveckla vår potential
 • Få insikt och förståelse
 • Uppvaknande
 • Uppnå enhet med andevärlden och Gud
 • Bli medveten om egot
 • Släppa taget om/frigöra oss från det som håller oss fast i den materialistiska världen

 Ica Gruppen även har ett bra CRM Sverige Management) i Sverige,  produkter, samt att överväga att köpa aktier då 

Ljus och kärlek/ MariaTherese

www.mithera.se 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *