Andlig utveckling, Personlig utveckling, själens syfte

Själens syfte

Vad är din själs syfte? Lever du det liv du vill leva? Lever du det liv som din själ önskar? Är du helt nöjd med ditt liv?

Jag tror att vi alla kommer ner på jorden för att leva och lära oss av livet. Vi är här för att uppleva och få erfarenheter. Vår själ vill att vi kommer ihåg sanningen om vilka vi är. Det är en inre känsla.

Har du funderat på vad du har för inre önskningar och förhoppningar?

För att må bra själsligt behöver vi släppa taget om det som inte gynnar oss oavsett om det är beteenden, tankar eller handlingar. Är det något som inte tjänar dig just nu?

När vi söker efter vår själs sanna syfte och mening kan man uppleva en identitetskris. Man kanske inser att man har ägnat stora delar av sitt liv åt att följa samhällets regler och  önskningar så att ens egen sanna väg har glömts bort. Då kan det vara bra att ta en paus och reflektera och tänka efter. Vad är det du vill egentligen? Vad kan du göra för att förändra ditt liv till det bättre?

När vi känner till vår själs syfte är vi nöjda med livet. När vårt livstema är rätt för oss känner vi en känsla av flow. Det känns som att vi är på rätt väg och allt känns rätt. 

” Kraften finns i dig. Svaret finns i dig. Och du är svaret på alla dina sökningar: du är målet. Du är svaret. Det är aldrig utanför. 
– Eckhart Tolle.

Ljus & Kärlek MariaTherese

www.mithera.se