Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Sveriges medium bör organisera sig!

Mithera Development

Jag tycker att vi medium i Sverige borde kunna organisera oss och starta ett förbund. På senaste tiden har bland annat Camilla Elfving och Rosemari Södergren tagit upp denna viktiga frågeställning. Det har tidigare försökts många gånger, men inte lyckats riktigt eftersom det varit svårt att komma överens.

Kanske är vi idag inte redo att enas om en enhetlig certifieringmodell. Det tror jag i så fall får komma i efterhand. Det är på grund av att medium arbetar på helt olika sätt. Vi som är spiritualistiska medium är noga med bevisföring, andra är inte lika noga med bevisföring men har likväl kontakt med anhöriga från andra sidan. Sen har vi s.k. ”psychic-medium” som inte arbetar men andevärlden utan klientens energier. Andra arbetar med medial vägledning genom tarotkort. Alla vi seriösa medium behövs! Det viktigaste är vi kan skilja på de olika arbetssätten och tydligt visa vilket arbetssätt vi har.

En annan otroligt viktig sak är moral och etik – vi måste alla ta ansvar! Det finns för många så kallade medium som lämnar sina klinter i oro och rädsla. Där måste vi ha en gemensam grund tycker jag. Vi måste bli medvetna om vad som hjälper och vad som stjälper människor.

Det vi även behöver titta på är det här med betalning.  Vi medium som arbetar heltid med detta, har många års erfarenhet och har egna företag måste ju överleva. Det är klart att vi ska ta skäligt betalt. De som arbetar med detta vid sidan av och inte har eget företag kanske ta lite mindre betalt?

Vad tycker du? Lämna gärna en kommentar.

Ljus & Kärlek MariaTherese

Hemsida: www.mithera.se

4 comments / Add your comment below

  1. Kloka åsikter. Jag som medium under utbildning tycker att det vore önskvärt med certifierade utbildare så att kvaliteten på utbildningen garanteras. Det höjer statusen och seriositeten för alla inblandade. Det gör det också lättare att välja utbildare.Enhetliga normer är ett förbättrat skydd mot oseriösa aktörer och bra för kunderna. När det gäller debitering mot kund så förstår jag att det är knepigare att vara företagare än hobbyutövare men ett branchorgan skulle kunna arbeta fram riktlinjer för detta. Det skulle nog alla tjäna på. Jag är mao positiv.

  2. Bra skrivet och din åsikt är viktig. En förutsättning för att skapa bättre acceptans i samhället, tror jag.
    Struktur för etik och moral samt definierade certifieringar. Det är inte konstigt.

  3. Ofta är de bästa och mest träffsäkra mediumena inte certifierade, de som har en medfödd gåva kommer att hamna i kläm iom ett certifieringskrav!

  4. Jag tycker att någon form av meritlista eller säkrad feedback kan vara ok. Oftast har väl de flesta krav på att personal ska uppvisa någon form av handling som bekräftar, åtminstone någon slags erfarenhet inom branschen. Jag tror även att vi var på god väg med “listan”, där man kunde identifiera sig. Att gå under falskt eller anonymnt namn ser jag som en kraftfull varningssignal. Jag har fler tankar om detta, men hade tänkt försöka komma i säng i tid för en gångs skull 🙂

Lämna ett svar

Till startsidan