Personlig utveckling, Spiritualistiskt Mediumskap

Vårt personliga ansvar!

Vad innebär egentligen personligt ansvar? Vad har vi personligt ansvar för? Jag ska här kortfattat redogöra för vad jag anser att personligt ansvar innebär. Jag delar in det i individuellt ansvar, gruppansvar och kollektivt ansvar.

Individuellt ansvar

Mitt personliga ansvar för mig själv innebär att jag har ansvar hur jag lever mitt liv och hur jag tar hand om min kropp. Det handlar även om hur jag reagerar på olika situationer, hur jag väljer att tolka de jag ser och hur jag väljer att tänka o.s.v. Jag har skrivit mer om just individuellt det när det gäller spiritualismens 5e princip som handlar om personligt ansvar här!

Gruppansvar

Gruppansvar för mig handlar om att värna om familjen och olika grupper vi lever i. Jag tänker att vi har gruppansvar hur vi handlar gentemot andra människor.

Ofta bedömer vi vissa människor som ansvariga och kritiserar andra som oansvariga. Som förälder är man ansvarig för att ta hand om sitt barn. Som anställd ska vi sköta vårt jobb och vi måste följa lagen i det land vi lever. Gruppansvar kan vara att man jobbar mot gemensamma mål inom samma grupp/avdelning på jobbet. Ett annat exempel är att som individ i ett idrottslag så tar vi ett gemensamt ansvar tillsammans med våra medspelare för att kunna vinna en match.

Vi delar också ofta upp ansvaret mellan oss till exempel så har jag och min man delat upp städningen, han tar köket och jag tar golven. Men det kan även kallas för skyldigheter eller “ansvarsområde” på grund av en överenskommelse.

Kollektivt ansvar

Kollektivt ansvar handlar för mig hur vi tar hand om vår planet och hur vi agerar i samhället.  Vi har alla kollektivt ansvar för vår planet anser jag. Jag har inte varit så miljömedveten innan och ska väl inte påstå att jag är duktig på det nu heller men att börja tänka på det och bli medveten är ett steg i rätt riktning anser jag. För några år sedan besökte vi Vietnam och jag irriterade mig på hur de slängde sopor precis överallt och det var plast och frigolit nedskräpat längs gatorna. Vi i Sverige har ju faktiskt ett bra tänk med källsortering och återvinningsstationer.

För mig är det självklart att till exempel ringa ambulans om jag ser en olycka eller brandkåren om jag ser en brand. Jag tror att det är självklart för de flesta av oss, men jag blev chockad när jag såg en man ramla ihop på gatan och ingen som gick förbi verkade bry sig. Jag ringde omedelbart ambulans men det tog flera minuter innan fler människor hjälpte till.

Nu när vi har Covid 19 så har detta blivit en stor fråga. Det kollektiva ansvaret anser jag vara att vi måste ha respekt och se till att inte föra smittspridningen vidare.

Hur tänker DU kring personligt ansvar? Lämna gärna kommentarer här nedan i kommentarsfältet.

Ljus & Kärlek MariaTherese

Hemsida: www.mithera.se