livscoachning, Personlig utveckling

Lever du det liv du vill leva?

Det är vi själva som skapar den verklighet vi lever i. Vi skapar vår verklighet genom vårt tänkande. Allt startar vid en tanke och tanken leder till en känsla. Känslan leder sen till en handling och handlingen leder i sin tur till ett resultat. Så vi skapar vår verklighet genom våra tankar.

En tanke är en mening som har en känslomässig laddning. Så genom att tänka annorlunda kommer vi att känna annorlunda. Om vi till exempel tänker att vårt arbete är riktigt tråkigt så kommer det att kännas jobbigt att gå till arbetet, men om vi istället tänker att vårt arbete ger lön så att vi kan köpa det vi önskar så kan känslan att gå till arbetet kännas helt annorlunda eftersom vi fokuserar på det vi vill ha i stället för det vi inte vill ha.

Fråga dig själv hur du tänker egentligen. Vilken inställning till en viss situation, person eller relation väljer du att ha? I det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att vi faktiskt väljer våra tankar. Alla tankar har ett syfte och en anledning till att de kommer. Det finns ett uttryck som heter klartänkthet. För mig sker det då vi är fullständigt närvarande i nuet och inte grämer oss för gårdagens bekymmer och oroar oss för morgondagens prövningar.

Ljus & Kärlek MariaTherese

Hemsida: www.mithera.se